napr. Spojka / 1ks / 120€
napr. Spojka / 1ks / 120€
napr. Spojka / 1ks / 120€
napr. Spojka / 1ks / 120€
napr. Spojka / 1ks / 120€
Tento blok je len informatívny nechajte polia zaškrtnuté !
Kedže ide o online formulár zadajte miesto vášho podpisu (vaše rodné číslo)
V Michalovciach dňa 1.1.2024
Ing. Blažej Koščo, spol s r.o. - Ekomat, Obrancov mieru 1862/27, 071 01 Michalovce
*Ak tovar nie je súčasťou zásielky, som si vedomý/á, že predávajúci nie je povinný mi vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný kompletný tovar vrátený, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu. Tovar musíte zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený Tovar vráťte nepoškodený a kompletný, vrátane originálneho balenia, návodov, aby sa neznížila jeho hodnota pri ďalšom predaji.