Reklamácie FAQ

ČASTÉ OTÁZKY PRI REKLAMÁCIÍ

Čo reklamácia tovaru znamená?

Reklamácia je všeobecné právne jednanie, v ktorom zmluvná strana uplatňuje zodpovednosť za vady v plnení v rámci predávaného tovaru alebo služby. Spôsob reklamácie, jej oprávnenosť a ďalšie záležitosti riešia zákonné právne predpisy Slovenskej republiky, alebo zmluva (link na obchodné podmienky). Medzi bežné príklady reklamácií, patrí reklamácia chybného tovaru zakúpeného v obchode v ekomat.sk, alebo reklamácia kvality poskytnutých služieb. Reklamácia sa bežne rieši napríklad opravou, výmenou tovaru za bezchybný, odstúpením od zmluvy alebo poskytnutím zľavy.

Ako vyzerá cesta reklamácie?

  • Zabalený tovar so sprievodným papierom a vypísaným reklamačným formulárom.
  • Prebratie vami odoslaného tovaru na reklamáciu s následnou kontrolou
  • Vybavenie reklamácie v najkratšom možnom čase (najneskôr do 30 dní)
  • O každom kroku budete informovaní prostredníctvom emailu, prípadne telefonickým kontaktom

Aké sú možnosti reklamácie?

  • Výmena tovaru
  • Zľava
  • Oprava tovaru

Čo musí reklamácia obsahovať?

Doklad o kúpe (kópia faktúry)
Sprievodný list (vypísaný reklamačný formulár) s čo najdetailnejším opisom chyby, menom, adresou, a bankovým účtom pre prípadné vrátenie peňazí.
Daný tovar ktorý je riadne zabalený aj s kompletným príslušenstvom ( niekedy môže byť na vine aj samotné príslušenstvo)

Ako môžete reklamáciu vybaviť?

Osobne na výdajnom mieste – Obrancov mieru 1862/27, 071 01 Michalovce

Je potrebné priniesť tovar aj s príslušenstvom (niekedy môže byť na vine aj samotné príslušenstvo)

- Zaslať kuriérom - Obrancov mieru 1862/27, 071 01 Michalovce

- Riadne zabalený tovar so sprievodným listom odošlete ktoroukoľvek prepravnou spoločnosťou.

Zaslať Slovenskou poštou - Obrancov mieru 1862/27, 071 01 Michalovce

- Riadne zabalený tovar so sprievodným listom odošlete cez Slovenskú poštu

Ako zistím v akom štádiu je reklamácia?

O každom kroku reklamačného procesu: 1. prijatie, 2. preskúmanie, 3. vyriešenie, 4. odoslanie - budete automaticky informovaní prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Ak by sa stalo, že ste neboli informovaní, prosím, kontaktujte nás na našej zákazníckej linke +420 905 390 alebo mailom reklamacie@ekomat.sk

VRÁTENIE TOVARU

Ako môžem vybaviť vrátenie tovaru?

Osobne na výdajnom mieste – Obrancov mieru 1862/27, 071 01, Michalovce

Je potrebné priniesť tovar aj s príslušenstvom (niekedy môže byť na vine aj samotné príslušenstvo)

Zaslať kuriérom - Obrancov mieru 1862/27, 071 01, Michalovce

Riadne zabalený tovar so sprievodným listom odošlete ktoroukoľvek prepravnou spoločnosťou.
Zaslať Slovenskou poštou - Obrancov mieru 1862/27, 071 01, Michalovce

Riadne zabalený tovar so sprievodným listom odošlete cez Slovenskú poštu

AKO SPRÁVNE ZABALIŤ BALÍK PRED JEHO VRÁTENÍM

Ako má vyzerať správne zabalený balík?

Dôležité je zvoliť správny typ krabice (veľkosť, hrúbka materiálu) ktorá je odolná.

Ak tovar obsahuje dva a viac kusov je potrebné ich oddeliť vhodným materiálom ( kartónom, polystyrénom a pod)

Zvyšný priestor v krabici treba dôkladne vyplniť ( nechceme aby obsah balenia lietal v krabičke)

Krabicu olepte do tvaru H vďaka ktorému zabránite vstupu tretím osobám k obsahu balíka

Nezabúdajte že ste zodpovední za obsah balenia pri jeho preprave k nám

VRÁTENIE PEŇAZÍ

Kedy môžem očakávať vrátenie peňazí?

Najneskôr do 14 pracovných dní. Samozrejme urobíme všetko preto aby ste peniaze dostali čo najskôr, pretože zákazník je na prvom mieste (peniaze vám odošleme až po prijatí zásielky).

ADRESA PRE VRÁTENIE PRODUKTOV

Ing. Blažej Koščo, spol. s r.o. Ekomat, miesto podnikania: Obrancov mieru 1862/27, 071 01 Michalovce

VÁŠ VRÁTENÝ BÁLÍK MÁ OBSAHOVAŤ:

a/ vyplnený formulár Odstúpenia od zmluvy
b/ tovar, ktorý vraciate
c/ originál faktúry, resp. daňový doklad o kúpe
d/ príslušenstvo k tovaru
e/ záručný list
f/ návod na použitie

*Ak tovar nie je súčasťou zásielky, som si vedomý/á, že predávajúci nie je povinný mi vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný kompletný tovar vrátený, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu.
Tovar musíte zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený
Tovar vráťte nepoškodený a kompletný, vrátane originálneho balenia, návodov, aby sa neznížila jeho hodnota pri ďalšom predaji